Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

सपही, धनुषा, नेपाल

मधेश प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

सपही, धनुषा, नेपाल

भर्खरका पोष्टहरू

   फिल्टर हटाउनुहोस

मिति विवरण फाईलहरु एक्सन
2081-01-17 अहेव, अनमी, हेल्थ असिस्टेंट तथा ओ टी असिस्टेंटको लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धमा।
1 महिना अगाडी
2080-11-29 बैद्य तथा कार्यालय सहयोगी करार सेवा सम्बन्धी सूचना २०८०।११।२९
3 महिना अगाडी
2080-11-24 बैद्य तथा कार्यालय सहयोगीको नियुक्ति सम्बन्धमा २४।११।२०८०
3 महिना अगाडी
2080-11-23 बैद्य तथा कार्यालय सहयोगी पदको परिक्षाको नतिजा प्रकाशन २०८०।११।२२
3 महिना अगाडी
2080-11-20 अन्तिम नामावली प्रकाशन तथा अन्तरबार्ता सम्बन्धमा (कार्यालय सहयोगी, सेक्यूरिटी गार्ड र एलेक्ट्रिसियन)
3 महिना अगाडी
2080-11-20 अन्तिम नामावली प्रकाशन तथा लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धमा (स्टाफ नर्स, फार्मेसी सहायक, रेडियो ग्राफर, डेंटल हाइजेनिस्ट)
3 महिना अगाडी
2080-11-20 नामावली प्रकाशन (हेल्थ एसिस्टेंट, अ. न. मी., हलुका सबारी चालक)
3 महिना अगाडी
2080-11-18 लिखित परिक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा १७।११।२०८०
3 महिना अगाडी
2080-11-17 Lab Technician, Compute Operator, Staff Nurse and Lab Assistant Final List and Exam Notice 17-11-2080
3 महिना अगाडी
2080-11-15 नामावली प्रकाशन ल्याब टेक्निसियन, कम्प्युटर अपरेटर, स्टाफ नर्स, फार्मेसी सहायक डेंटल हाइजेनिष्ट/टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, ओ टी एसिस्टेंट, ल्याब एसिस्टेंट, सेक्यूरिटी, एलेक्ट्रिसियन, कार्यालय सहायक
3 महिना अगाडी
2080-11-13 अन्तिम नामावली( • डायलायसिस टेक्निसियन असिस्टेन्ट • आई टी असिस्टेन्ट • एनेस्थेटिक सहायक • बायोमेडिकल सहायक • मेडिकल रेकडर • Laundry एण्ड हाउस किपिंग • बगैंचे • प्लम्बर (Plumber) )प्रकाशन तथा परिक्षा संचालन सम्बन्धमा २०८०।११।१३
4 महिना अगाडी
2080-11-04 १. डायलायसिस टेक्निसियन असिस्टेन्ट २. आई टी असिस्टेन्ट ३. एनेस्थेटिक सहायक ४. बायोमेडिकल सहायक ५. मेडिकल रेकडर ६. Laundry एण्ड हाउस किपिंग ७. बगैंचे ८. प्लम्बर (Plumber) नामावली प्रकाशन २०८०।११।०४
4 महिना अगाडी
2080-10-29 सातौ र आठौं तहको लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धमा २०८०।१०।२९
4 महिना अगाडी
2080-10-29 नवौं तहको अन्तरवार्ता सम्बन्धमा २०८०।१०।२८
4 महिना अगाडी
2080-10-22 मेडिकल अधिकृत, आयुर्वेद चिकित्सक तथा नर्सिङ अधिकृत को लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना २०८०।१०।२२
4 महिना अगाडी
2080-10-22 सातौ आठौ र नवौं अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा २०८०।१०।२२
4 महिना अगाडी
2080-10-21 कार्यालय सहयोगीको अन्तरवार्ता संचालन सम्बन्धमा २०८०।१०।२१
4 महिना अगाडी
2080-10-20 बैद्य लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता संचालन सम्बन्धमा २०८०।१०।२०
4 महिना अगाडी
2080-10-18 बैद्यको परिक्षा मिति, स्थान, रोल नम्बर र परिक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना २०८०।१०।१८
4 महिना अगाडी
2080-10-16 सातौ, आठौ तथा नवौं पदको नामावली प्रकाशन २०८०।१०।१६
4 महिना अगाडी
2080-10-16 बैद्य तथा का स को स्वीकृत अन्तिम नामावली, सम्पर्क मिति र परिक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना २०८०।१०।१६
4 महिना अगाडी
2080-10-11 बैद्य तथा कार्यालय सहयोगी पदको नामावली प्रकाशन २०८०।१०।११
5 महिना अगाडी
2080-09-18 Application form
5 महिना अगाडी
2080-09-11 पदपुर्ति सम्बन्धमा (११ पौष २०८०)
6 महिना अगाडी
2080-09-05 जनशक्ति सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना २०८०।०९।०५
6 महिना अगाडी
2080-09-05 Application Form
6 महिना अगाडी
2080-05-30 पाठेघर सम्बन्धि खोप
9 महिना अगाडी
2080-05-14 सूचना !!!
9 महिना अगाडी
2080-04-25 Steroid तथा antibiotics जस्ता औसधि हरुको जथाभावी प्रयोग प्रति रोक लगाउने बारे
10 महिना अगाडी
2080-04-18 स्तनपानमैत्री कार्यस्थलको सुनिश्चितता सबै सरोकारवालाको प्रतिबद्धता
10 महिना अगाडी
2080-04-18 Hospital Pharmacy
10 महिना अगाडी
2080-04-18 MoHP Notice
10 महिना अगाडी
2080-03-27 EHSSTP Orientation training
11 महिना अगाडी
2080-03-27 Provincial MPDSR Program
11 महिना अगाडी
2080-03-24 Data Verification Program
11 महिना अगाडी
2080-03-24 EWARS Review 2079-80
11 महिना अगाडी
2080-03-20 PCR and Antigen test 2080-03-19
11 महिना अगाडी
2080-03-19 DHIS-2 स्वास्थ्य कार्यालयलाई तालिम
11 महिना अगाडी
2080-03-12 Message
12 महिना अगाडी
2080-03-12 DIRECTOR'S MESSAGE
12 महिना अगाडी
2080-03-12 PCR and Antigen Test 2080-03-11
12 महिना अगाडी
2080-03-12 सूचना
12 महिना अगाडी
2079-01-07 नियूक्ति सम्बन्धमा
2079-01-07
2079-01-07 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
2079-01-07

(3 more files)
2078-12-29 पदपूर्तिका लागि अन्तरवार्तामा छनौट भएका व्यक्तिहरुको विवरण
2078-12-29
2078-12-29 अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना
2078-12-29
2078-12-23 करार सेवामा कर्मचारी छनौट सम्बन्धि सूचना
2078-12-23
2078-12-15 रोजगारीको लागि आवेदन
2078-12-15
2078-12-15 करार सेवामा कर्मचारी आबश्यकता सम्बन्धी सुुचना
2078-12-15
2078-10-16 हाम्रो बारेमा
2078-10-16
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-03-12 09:32:22
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers